Poliklinika

novej generácie

Výstavba polikliniky ROZANKA v Ružomberku na Zarevúcej ulici je úspešne dokončená

Ružomberok, 21. február 2022 – Výstavba objektu Polikliniky Rozanka na ulici Zarevúca 3A v Ružomberku sa dostala do svojej poslednej fázy. Po doladení efektivity jednotlivých podlaží v roku 2020, po hľadaní najvhodnejšej lekárskych odborných špecializácií a následnom jednaní medzi investorom a lekármi ohľadom nájmov, po rôznych komplikáciách v rámci prebiehajúcej pandémie COVID-19 sa úspešne podarilo investorovi dosiahnuť koncom januára 2022 právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Stále tak platí, že ružomberčania získajú zdravotnícke zariadenie, ktoré im pod jednou strechou poskytne komplexné zdravotné služby, služby lekárne a expozitúru zdravotnej poisťovne.

Nová poliklinika vyrástla na zelenej lúke

Investor začal budovať nové zdravotnícke zariadenie na voľných pozemkoch, ktoré získal od mesta Ružomberok vo verejnej obchodnej súťaži za 115-tisíc EUR. Stavebné povolenie na „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok“, ako aj “Komunikácie a spevnené plochy,“ nadobudlo právoplatnosť v marci 2018. Výstavba polikliniky začala v júli 2018 a do konca novembra 2018 bol postavený skelet budovy. V priebehu roku 2019 boli vymurované výplne a atika a inštalovaná trafostanica. Paralelne s týmito prácami bola v priebehu rokov 2020 a 2021 realizovaná úprava dispozícií nájomných priestorov. Začiatkom roku 2022 sa začínajú nájomcovia sťahovať do nových moderných priestorov polikliniky.

„Povolenie stavbu užívať (Kolaudačné rozhodnutie – pozn. aut.) znamená, že už nič nebráni jej plnému využitiu. Stavby sme dokončili v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou v zmysle platného územného plánu” uvádza investor. Štvorpodlažná budova je postavená v modernom architektonickom štýle. Stavebné náklady boli vo výške približne 3,6 milióna EUR. Celkovo však vychádza táto investícia ešte o milión EUR viac,” doplnil investor. Na výstavbu tohto projektu investor získal aj bankové financovanie od Tatra banka, a. s.

Mix špecializovaných pracovísk a moderné ambulancie

V moderných priestoroch nájdu budúci pacienti kvalitné vybavenie zodpovedajúce štandardom modernej zdravotnej starostlivosti. V poliklinike nájdu pacienti aj veľmi kvalitný mix špecializovaných pracovísk. Nová poliklinika tak umožňuje zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Ružomberku. Pacientom sa tu bude poskytovať len ambulantná starostlivosť, ktorá tak doplní sieť zdravotníckych zariadení v meste. Poliklinika ROZANKA poskytuje komplexný servis pre pacientov, v podobe rozmanitej ponuky lekárov a lekárskych vyšetrení pod jednou strechou. Cieľom bolo, aby pacient získal čo najviac na jednom mieste a nemusel sa zbytočne presúvať na iné vyšetrenia. V poliklinike ROZANKA budú tieto lekárske špecializácie: všeobecný lekár, urológia, ortopédia, diabetológia, endokrinológia, dermatológia, kardiológia, chirurgia, imunológia, onkológia, pediatria, stomatológia, očná klinika, lekáreň a expozitúra zdravotnej poisťovne Dôvera. Komfort návštevy pacientov doplnia aj parkoviská, ktoré ponúkajú až 63 parkovacích miest.

Galéria